هاست لینوکس حرفه ای پرسرعت آلمان

هاست 100 مگابایت حرفه ای

فضای میزبانی 100 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
نامحدود subdomain تعداد زیر دامنه
نامحدود addon domain دامنه قابل میزبانی
نامحدود park domain پارک دامنه
تعداد پست الکترونیک نامحدود
امنیت بسیار بالا و آپتایم بالای 99 درصد
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
هماهنگی کامل با انواع اسکریپت
پشتیبانی 24 ساعته
هفت روز گارانتی بازگشت کل هزینه

هاست 200 مگابایت حرفه ای

فضای میزبانی 200 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
نامحدود subdomain تعداد زیر دامنه
نامحدود addon domain دامنه قابل میزبانی
نامحدود park domain پارک دامنه
تعداد پست الکترونیک نامحدود
امنیت بسیار بالا و آپتایم بالای 99 درصد
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
هماهنگی کامل با انواع اسکریپت
پشتیبانی 24 ساعته
هفت روز گارانتی بازگشت کل هزینه

هاست 500 مگابایت حرفه ای

فضای میزبانی 500 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
نامحدود subdomain تعداد زیر دامنه
نامحدود addon domain دامنه قابل میزبانی
نامحدود park domain پارک دامنه
تعداد پست الکترونیک نامحدود
امنیت بسیار بالا و آپتایم بالای 99 درصد
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
هماهنگی کامل با انواع اسکریپت
پشتیبانی 24 ساعته
هفت روز گارانتی بازگشت کل هزینه

هاست 1000 مگابایت حرفه ای

فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
نامحدود subdomain تعداد زیر دامنه
نامحدود addon domain دامنه قابل میزبانی
نامحدود park domain پارک دامنه
تعداد پست الکترونیک نامحدود
امنیت بسیار بالا و آپتایم بالای 99 درصد
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
هماهنگی کامل با انواع اسکریپت
پشتیبانی 24 ساعته
هفت روز گارانتی بازگشت کل هزینه

هاست 5 گیگابایت حرفه ای

فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
نامحدود subdomain تعداد زیر دامنه
نامحدود addon domain دامنه قابل میزبانی
نامحدود park domain پارک دامنه
تعداد پست الکترونیک نامحدود
امنیت بسیار بالا و آپتایم بالای 99 درصد
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
هماهنگی کامل با انواع اسکریپت
پشتیبانی 24 ساعته
هفت روز گارانتی بازگشت کل هزینه

هاست 10 گیگابایت نقره ای

فضای میزبانی 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
نامحدود subdomain تعداد زیر دامنه
نامحدود addon domain دامنه قابل میزبانی
نامحدود park domain پارک دامنه
تعداد پست الکترونیک نامحدود
امنیت بسیار بالا و آپتایم بالای 99 درصد
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
هماهنگی کامل با انواع اسکریپت
پشتیبانی 24 ساعته
هفت روز گارانتی بازگشت کل هزینه

هاست 30 گیگابایت طلایی

فضای میزبانی 30 گیگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
نامحدود subdomain تعداد زیر دامنه
نامحدود addon domain دامنه قابل میزبانی
نامحدود park domain پارک دامنه
تعداد پست الکترونیک نامحدود
امنیت بسیار بالا و آپتایم بالای 99 درصد
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
هماهنگی کامل با انواع اسکریپت
پشتیبانی 24 ساعته
هفت روز گارانتی بازگشت کل هزینه

هاست نامحدود الماسی

فضای میزبانی نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
نامحدود subdomain تعداد زیر دامنه
نامحدود addon domain دامنه قابل میزبانی
نامحدود park domain پارک دامنه
تعداد پست الکترونیک نامحدود
امنیت بسیار بالا و آپتایم بالای 99 درصد
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
هماهنگی کامل با انواع اسکریپت
پشتیبانی 24 ساعته
هفت روز گارانتی بازگشت کل هزینه