ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
5,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
.com
280,000تومان
1 سال
280,000تومان
1 سال
280,000تومان
1 سال
.net
280,000تومان
1 سال
280,000تومان
1 سال
280,000تومان
1 سال
.org
177,000تومان
1 سال
177,000تومان
1 سال
177,000تومان
1 سال
.info
195,000تومان
1 سال
195,000تومان
1 سال
195,000تومان
1 سال
.co
398,000تومان
1 سال
398,000تومان
1 سال
398,000تومان
1 سال
.biz
196,000تومان
1 سال
196,000تومان
1 سال
196,000تومان
1 سال
.asia
214,000تومان
1 سال
214,000تومان
1 سال
214,000تومان
1 سال
.tv
480,000تومان
1 سال
480,000تومان
1 سال
480,000تومان
1 سال
.name
165,000تومان
1 سال
165,000تومان
1 سال
165,000تومان
1 سال
.co.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.sch.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.ac.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.net.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.org.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.gov.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.id.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده